1,5 uur per week – 60 uur – van september tot juni

Doelgroep

Alle niveaus van A0 tot C1.1.

Groepscursus met homogeen niveau

Doelstellingen

In 40 weken stijgt de deelnemer 2 niveaus (test in het begin en op het einde van de sessie op basis van de Europese niveaus).

Voor beginners is deze formule ideaal om :

  • de basis van de doeltaal te beheersen (grammatica en woordenschat)
  • gesprekken in de doeltaal te begrijpen en eraan deel te nemen
  • zich doeltreffend uit te drukken
  • in de doeltaal te werken : onthaal van een bezoeker, antwoorden aan de telefoon, enz.

Voor de A2 niveaus en hoger is deze formule ideaal om :

  • De doeltaal te perfectioneren
  • De woordenschat uit te breiden
  • Zich correcter uit te drukken in professionele situaties : vergaderingen, onderhandelingen, verkoop, evaluaties, gesprekken, enz.
  • Zich met meer vertrouwen in de taal uit te drukken en ze meer doeltreffend te gebruiken

Programma en inhoud

Elke week : een les van 1,5 uur.

De interactie tussen de deelnemers onderling en de opleider en de dialoog staan centraal. De deelnemers krijgen een praktisch document dat tijdens de les gebruikt wordt evenals een theoretisch document met nieuwe elementen : grammatica, woordenschat, uitdrukkingen, enz.

De exacte inhoud van de opleiding wordt opgesteld in functie van het beginniveau van de deelnemers, hun behoeften en de sector waarin ze werken. De opleider stelt concrete onderwerpen voor, realistisch en dichtbij de professionele realiteit van de deelnemers.

De opleider stelt ook zelfstudiemateriaal voor : bijvoorbeeld sites om oefeningen te maken, online oefeningen, video’s of dialogen om het aangeleerde materiaal in te oefenen. Om nog meer vorderingen te maken wordt aan de deelnemers ook huiswerk gegeven : gebruik van de nieuwe woordenschat, een presentatie voorbereiden, een video bekijken, enz.

Voordelen van de formule

Nauw contact op lange termijn met de opleider.

De duur van de opleiding garandeert mooie vorderingen.

De deelnemer wordt zich bewust van zijn vorderingen en kan het aangeleerde materiaal het hele jaar door in de praktijk zetten onder begeleiding van de opleider.

Wenst u de behoeften van uw bedienden op taalgebied doelgericht te bepalen? Maak een vrijblijvende afspraak.