1 week – 6 uur / dag – 30 uur in totaal

Doelgroep

Alle taalniveaus van A0 tot C1.1.

Deze formule is vooral gericht op personen die snel vorderingen moeten maken omdat ze van functie veranderen, om te communiceren met een klant, om zich op een buitenlandse missie voor te bereiden, enz.

Deze formule is ook interessant voor personen die op zoek zijn naar een nieuwe job.

Doelstellingen

Met de intensieve cursus kan de deelnemer :

  • één Europees niveau stijgen in één week
  • op een snelle manier de taal met veel meer vertrouwen spreken
  • zich meer doeltreffend en spontaan in de taal uitdrukken
  • gesprekken in de doeltaal sneller en beter begrijpen

Programma en inhoud

Van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur. (Aanpassing uurrooster mogelijk). 4 lessen / dag

In elke les staan de dialoog en de interactie tussen de deelnemers en de opleider centraal. De deelnemers krijgen een praktisch document dat in de les wordt gebruikt en een theoretisch document met nieuwe elementen: grammatica, woordenschat, uitdrukkingen, enz.

De exacte inhoud van de opleiding wordt opgesteld in functie van het beginniveau van de deelnemers, hun behoeften en de sector waarin ze werken. De opleider stelt concrete onderwerpen voor, realistisch en dichtbij de professionele realiteit van de deelnemers.

De opleider stelt ook zelfstudiemateriaal voor : bijvoorbeeld sites om oefeningen te maken, online oefeningen, video’s of dialogen om het aangeleerde materiaal in te oefenen. Om nog meer vorderingen te maken wordt aan de deelnemers gevraagd huiswerk te maken : gebruik van de nieuwe woordenschat, een presentatie voorbereiden, een video bekijken, enz.

Met online oefeningen kan de deelnemer ook buiten de lesuren zijn opleiding verderzetten.

Voordelen van de formule

Snelle vorderingen en zeer intensief.

Met deze formule concentreert de deelnemer zich in één week uitsluitend op de opleiding.

Wenst u de behoeften van uw bedienden op taalgebied doelgericht te bepalen? Maak een vrijblijvende afspraak.