1,5 uur / week – 30 uur in totaal

Doelgroep

  • Personen die de doeltaal reeds gebruiken zowel in een professionele omgeving als privé.
  • Personen die een taal beginnen te leren maar over weinig tijd beschikken.

Doelstellingen

Voor beginners is deze formule ideaal om op progressieve wijze en in de diepte een basis te leggen in de doeltaal (grammatica en woordenschat).

Voor de niveaus A2 en hoger, kunnen de deelnemers de doeltaal perfectioneren. Met deze formule kan men ook progressief nieuwe nuances aanbrengen zowel in de spreekvaardigheid als in de grammatica. Op deze manier gebruikt de deelnemer de doeltaal zowel professioneel als privé op een doeltreffende en spontane manier.

Programma en inhoud

Elke week zien de deelnemers en de opleider elkaar voor een les van 1,5 uur.

De interactie tussen de deelnemers onderling en de opleider en de dialoog staan in elke les centraal. De deelnemers krijgen een praktisch document dat tijdens de les gebruikt wordt evenals een theoretisch document met nieuwe elementen : grammatica, woordenschat, uitdrukkingen, enz.

De opleider stelt concrete onderwerpen voor, realistisch en dichtbij de professionele realiteit van de deelnemers. De exacte inhoud van de opleiding wordt opgesteld in functie van het beginniveau van de deelnemers, hun behoeften en de sector waarin ze werken. De deelnemer krijgt in het begin van de cursus een gedetailleerd programma.

We werken ook met zelfstudiemateriaal: bijvoorbeeld sites om oefeningen te maken, online oefeningen, video’s of dialogen om het aangeleerde materiaal in te oefenen. Om nog meer vorderingen te maken wordt aan de deelnemers ook huiswerk gegeven : gebruik van de nieuwe woordenschat, een presentatie voorbereiden, een video bekijken, enz.

Voordelen van de formule

De extensieve formule is ideaal om met een nieuwe taal te beginnen of om de doeltaal te perfectioneren. De kennis en de nieuwe aangeleerde elementen worden over een lange periode ingeoefend.

Deze opleiding op lange termijn geeft de deelnemer meer vertrouwen om de taal te durven spreken. Hij kan dan ook gemakkelijker de gemaakte vorderingen aanvoelen en de nieuwe woorden in de praktijk zetten waarbij de opleider hem op de voet volgt.

Wenst u de behoeften van uw bedienden op taalgebied doelgericht te bepalen? Maak een vrijblijvende afspraak.