Een sessie van 10, 20 of 30 uur, volledig aanpasbaar uurrooster 

Doelgroep

De cursus à la carte is ideaal voor privé-cursussen of groepscursussen met een homogeen niveau.

Voor alle niveaus, van A0 tot C1.1.

Ideaal voor personen met specifieke behoeften : voorbereiding van een sollicitatiegesprek, een presentatie, een gesprek met een klant, enz . of voor personen met een drukbezet agenda.

Doelstellingen

De deelnemer maakt vorderingen in zijn eigen ritme, in functie van zijn beschikbaarheden en specifieke behoeften.

Voor beginners is deze formule ideaal om :

  • de basis van de doeltaal te beheersen (grammatica en woordenschat)
  • gesprekken in de doeltaal te begrijpen en eraan deel te nemen
  • zich doeltreffend uit te drukken
  • in de doeltaal te werken : onthaal van een bezoeker, antwoorden aan de telefoon ,enz.

Voor de A2 niveaus en hoger is deze formule ideaal om :

  • De doeltaal te perfectioneren
  • De woordenschat uit te breiden
  • Zich correcter uit te drukken in professionele situaties : vergaderingen, onderhandelingen, verkoop, evaluaties, gesprekken, enz.
  • Zich met meer vertrouwen in de taal uit te drukken en ze meer doeltreffend te gebruiken

Programma en inhoud

De deelnemer, zijn onderneming of organisatie en Talk Forum stellen samen in onderling overleg het uurrooster en het programma op.

De interactie tussen de deelnemers onderling en de opleider en de dialoog staan in elke les centraal. De deelnemers krijgen een praktisch document dat tijdens de les gebruikt wordt evenals een theoretisch document met nieuwe elementen : grammatica, woordenschat, uitdrukkingen, enz.

De exacte inhoud van de opleiding wordt opgesteld in functie van het beginniveau van de deelnemers, hun behoeften en de sector waarin ze werken. De opleider stelt concrete onderwerpen voor, realistisch en dichtbij de professionele realiteit van de deelnemers.

De opleider stelt ook zelfstudiemateriaal voor : bijvoorbeeld sites om oefeningen te maken, online oefeningen, video’s of dialogen om het aangeleerde materiaal in te oefenen. Om nog meer vorderingen te maken wordt aan de deelnemers ook huiswerk gegeven : gebruik van de nieuwe woordenschat, een presentatie voorbereiden, een video bekijken ,enz.

Voordelen van de formule

De formule à la carte biedt drukbezette personen de mogelijkheid hun programma aan te passen in functie van hun beschikbaarheid en hun persoonlijke behoeften.

Wenst u de behoeften van uw bedienden op taalgebied doelgericht te bepalen? Maak een vrijblijvende afspraak  »