Een procesmatige doeltreffende aanpak

Behoeften en doelstellingen

Eerst analyseren we de behoeften op taalgebied en de concrete doelstellingen van de klant.

Zonder te veel blabla stellen we een pragmatische benadering voor die nauw aansluit bij de professionele realiteit van de deelnemers.

Zonder extra kosten en met concrete en realistische doelstellingen. Samen met de opleidingsverantwoordelijke van de klant stellen we de formule op die het best aan de behoeften beantwoordt.

Niveautest

We organiseren onmiddellijk een niveautest. De opleider komt ter plaatse om de deelnemers te ontmoeten. De test bestaat uit een face to face gesprek van 10 minuten en een schriftelijk deel ( in totaal 30 minuten per deelnemer). Deze test kan ook per telefoon of via mail georganiseerd worden.

Op basis van deze test bepaalt de opleider het niveau van de deelnemers. We werken met de Europese niveaus (CEFR).

 

Basisgebruiker Zelfstandige gebruiker Vaardige gebruiker
A0 A1.1 A1.2 A2.1 A.2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1 C2.2
Deb Deb+ Inter- Inter Inter- Adv+
Programma van de sessie

Zodra het niveau bepaald is, wordt een opleider aangesteld. Hiervoor houden we rekening met de professionele activiteit, behoeften en beschikbaarheden van de deelnemers om de meest geschikte opleider aan te duiden.

De opleider en de pedagogisch verantwoordelijke stellen samen het programma van de sessie op. Dit programma wordt in de eerste les aan de deelnemers voorgesteld. Op deze manier krijgen de deelnemers een duidelijk beeld van het verloop van de sessie. De deelnemers kunnen hun vorderingen en taken evalueren en kennen hun doelstellingen.

Cursus en praktische toepassing

Het actieve gebruik van de taal staat centraal in de taalopleidingen. De conversatie tussen de deelnemers vormt de kern van elke les. We vragen aan de deelnemers te anticiperen, hun opinie te geven en te verdedigen, aan een rollenspel deel te nemen, enz.

Alles draait rond het gestuurd praktisch taalgebruik. De opleider verbetert onmiddellijk de fouten van de deelnemers. Hij gebruikt ook de snelle vraag- en antwoordmethode (drill) om de aangeleerde woorden opnieuw te gebruiken.

In elke les beschikken de deelnemers over een praktisch document : een tekst, een video, een podcast, een brochure, een site waarin woorden voorkomen die tijdens de les gebruikt worden. Deze praktische documenten zijn actueel, dichtbij de professionele realiteit van de deelnemers en hun interesses.

De opleider stelt ook een theoretisch document ter beschikking zoals een lijst met specifieke woorden, een grammaticale samenvatting, een reeks nuttige uitdrukkingen, enz.

De opleider zorgt voor een studiegerichte en tegelijkertijd ontspannen sfeer. Hij creëert een sfeer van respect en vertrouwen waarin de deelnemers spontaan het initiatief zullen nemen om zich uit te drukken.

Er wordt uiteraard rekening gehouden met de doelstellingen van de cursus in het algemeen. Zelfs tijdens de meest ontspannen momenten blijft het perfectioneren van de doeltaal centraal staan.

Opvolging en zelfstudiemateriaal

Om het leerproces te ondersteunen, stelt de opleider een aantal activiteiten voor als voorbereiding op de volgende les: oefeningen, teksten om te lezen, presentaties, woordenschat om te studeren, enz. De vorderingen van de deelnemers hangen voor een deel af van dit huiswerk.

Talk Forum stelt ook e-learning tools voor. De opleider informeert de deelnemers over online-video’s, televisie en radio-uitzendingen die voor hun niveau het meest geschikt zijn.

Op de Facebookpagina en Twitteraccount van Talk Forum vinden de deelnemers praktische informatie over het aanleren van talen, een uitdrukking van de dag, links naar interessante en leuke artikels en video’s in de doeltaal. Talk Forum plaatst daar ook onderwerpen uit de activiteitensector van de klant en thema’s die de deelnemers kunnen interesseren.

Eindevaluatie

Tijdens de laatste les organiseert de opleider een mondelinge en schriftelijke test om de vorderingen van de deelnemers te evalueren en om te kijken in welke mate de doelstellingen werden bereikt. Elke deelnemer krijgt een persoonlijke feedback met een opvolgingsprogramma om de aangeleerde stof te blijven gebruiken. Talk Forum bezorgt alle deelnemers een certificaat met het eindniveau.

Debriefing met de klant

Na de opleiding wordt aan de deelnemers gevraagd een online- evaluatieformulier in te vullen. Talk Forum en de opleidingsverantwoordelijke analyseren samen de resultaten van deze enquête. Talk Forum stelt ook een rapport op over het verloop van de sessie en adviseert met welke modules de afgelopen sessie het best kan worden opgevolgd.